Achtergrondinformatie/uitlegkader (indien aanwezig)

Het is mogelijk om in een kadertekst uitleg te geven over begrippen uit het artikel die niet bij alle lezers bekend zullen zijn. U kunt als auteur een voorstel doen voor een uitlegkader. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitleg van de glasgow-comascore, of de wells-score bij veneuze trombose, of om uitleg wat TNF-blokkers zijn.

Achtergrondinformatie die verhelderend werkt maar niet onmisbaar is voor de hoofdtekst, kan eveneens in een kadertekst geplaatst worden. Beperk de lengte tot maximaal 250 woorden en neem geen tabellen of figuren op in de kadertekst. Lever de kadertekst aan als los bestand. De redactie beslist of de kadertekst bij het artikel geplaatst zal worden.

vorige volgende