Omschrijving rubriek

De ‘10 tips’ waren oorspronkelijk een onderdeel van de rubriek Stand van zaken. De opzet is een overzichtsartikel (Stand van zaken), gegroepeerd in 10 tips voor de praktijk.

Een 10 tips-artikel is een didactisch opgezet overzichtsartikel over bijvoorbeeld een aandoening, probleem, behandeling of diagnostische mogelijkheid. Houd bij het schrijven rekening met de brede doelgroep van het NTvG.

Het is voor de lezers prettig om een expliciete en heldere probleemstelling te vinden in een korte inleiding.

Voorbeeld '10 tips'-artikel: www.ntvg.nl/D4904

Volgende