Omschrijving rubriek

In het artikeltype Dilemma wordt de lezer aan de hand van een casus meegenomen in de farmacotherapeutische overwegingen bij een specifiek dilemma uit de dagelijkse praktijk. Vaak gaat het hierbij om situaties waarbij richtlijnen onvoldoende behulpzaam zijn. Te denken valt aan het voorschrijven aan specifieke patiëntengroepen (zoals ouderen, kinderen, zwangeren, patiënten met polyfarmacie, multimorbiditeit of nierinsufficiëntie), situaties waarbij richtlijnen niet bestaan of elkaar tegenspreken, waarbij bijwerkingen of interacties een rol spelen, off-label gebruik, etc... Daarnaast kunnen vraagstukken behandeld worden die zijdelings met voorschrijven te maken hebben, zoals het wel of niet verrichten van farmacogenetisch onderzoek of de noodzaak bijwerkingen te monitoren.

Voorbeeld ‘Dilemma’-artikel: www.ntvg.nl/d4253

volgende