Zwangerschapsgewicht en geboorte-uitkomsten

Onderzoek
Jeanne Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4875

Waarom dit onderzoek?

Het American College of Obstetricians and Gynecologists paste haar richtlijn over gewichtstoename tijdens de zwangerschap in 2013 aan op basis van eerdere aanbevelingen van het Institute of Medicine.

Suboptimale gewichtstoename tijdens de zwangerschap is een mogelijk beïnvloedbare risicofactor voor ernstige maternale en neonatale morbiditeit en sterfte. De…

Auteursinformatie

Contact J. Heijnen (heijnenjeanne@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeanne Heijnen ICMJE-formulier
Een gezond gewicht tijdens de zwangerschap

Ook interessant

Reacties