Een dynamisch advies

Een gezond gewicht tijdens de zwangerschap

Opinie
Paulien R. de Mulder
Roland Devlieger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5047
Abstract

Onlangs concludeerden Amerikaanse onderzoekers dat een te kleine gewichtstoename tijdens de zwangerschap leidt tot een verhoogd risico op perinatale sterfte en ernstige neonatale morbiditeit. In de praktijk is juist een te grote gewichtstoename bij vrouwen met overgewicht of obesitas veel vaker aan de orde, met een licht verhoogd risico op maternale sterfte en morbiditeit als gevolg. Wat moeten we zwangere vrouwen nu eigenlijk adviseren?

Een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap is essentieel voor de gezondheid van moeder en kind. De ideale gewichtstoename tijdens de zwangerschap is geen statisch cijfer en een correct advies over de gewichtstoename is gebaseerd op gedegen patiëntenkennis.

De gevolgen van een overmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap zijn rampzalig. De moeder heeft een verhoogd risico om het gewicht na de zwangerschap vast te houden en heeft een verhoogd risico op obesitas. Ook heeft de moeder een verhoogd risico op chronische aandoeningen, zoals arteriële hypertensie en diabetes mellitus type 2. Voor kinderen van wie de moeder een overmatige gewichtstoename had tijdens de zwangerschap geldt een verhoogd risico op obesitas op de kinderleeftijd.

Richtlijnen voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap

Onlangs is in de Verenigde Staten een retrospectief onderzoek verricht naar het verband tussen gewichtstoename tijdens de zwangerschap en de sterfte en ernstige morbiditeit bij moeder en kind.1 Opmerkelijk is de steekproefgrootte die…

Auteursinformatie

UZ Gent, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Gent: dr. P.R. de Mulder, arts-specialist in opleiding. UZ Leuven, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Leuven: prof.dr. R. Devlieger, gynaecoloog-verloskundige.

Contact P.R. de Mulder (paulien.demulder@ugent.be)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paulien R. de Mulder ICMJE-formulier
Roland Devlieger ICMJE-formulier
Zwangerschapsgewicht en geboorte-uitkomsten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties