Zijn we te veel met onze gezondheid bezig?

Een grijpmachine grijpt naar een capsule met pillen.
Ignaas Devisch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5945
Abstract

We lijken heel alledaagse dingen steeds vaker als medisch probleem te beschouwen. Zo worden we soms letterlijk ziek van ons streven naar gezondheid. En ondertussen is er nog altijd onvoldoende aandacht voor mensen die werkelijk baat zouden hebben bij medicalisering.

Samenvatting

Terwijl sommige mensen te veel met hun gezondheid bezig zijn, zouden anderen het meer moeten zijn. Deze double bind maakt van medicalisering een vraagstuk in de strikte zin van het woord: we moeten onszelf de vraag stellen waarom het, ondanks alle analyses die er sinds het werk van Ivan Illich zijn gemaakt, nog steeds aan de orde is vandaag.

Auteursinformatie

UGent, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Gent: prof.dr. I. Devisch, hoogleraar medische filosofie en ethiek

Contact I. Devisch (ignaas.devisch@ugent.be)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ignaas Devisch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties