Zijn metabolisme en excretie van farmaca milieubelastend?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:921

VRAAG 8. Valt er iets te zeggen over de mate waarin op reguliere wijze ingenomen geneesmiddelen na metabole omzetting in het lichaam en uitgescheiden via faeces en (of) urine schadelijk voor het milieu zijn? Wat zijn de gevolgen hiervan in de praktijk?

ANTWOORD. De gestelde vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. De reden hiervoor is dat kwantitatieve gegevens over het geneesmiddelengebruik niet beschikbaar zijn. Als deze er wel waren, zou het echter ook niet goed mogelijk zijn om een reëel beeld van het effect van het gebruik van geneesmiddelen op het milieu te kunnen schetsen. Hierbij dienen immers ook de lotgevallen van niet gebruikte geneesmiddelen te worden betrokken. Dit is echter nog steeds onvoldoende om een volledig beeld te verkrijgen, omdat het zinloos is de beschouwing te beperken tot humane geneesmiddelen. Ook in de diergeneeskundige praktijk worden immers op grote schaal geneesmiddelen toegepast. Veel meer dan in de humane situatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties