Zijn melatonine en tryptofaan ook slaapmiddelen?

Klinische praktijk
E. Fliers
D.F. Swaab
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:926-7

In de rubriek Vraag en Antwoord (1986; 550-1) werd de vraag gesteld: ‘Zijn melatonine en tryptofaan ook slaapmiddelen?’ Tot onze verbazing lazen wij hier dat uw deskundige de nucleus suprachiasmaticus (NSC) bij de mens ‘hypothetisch’ noemde.

Wij hebben in vele tientallen menselijke hypothalami de NSC aangekleurd en met behulp van morfometrische technieken het volume van het kerngebied en het celaantal gekwantificeerd in relatie tot de leeftijd en het geslacht. Bovendien hebben wij duidelijke veranderingen in de NSC beschreven in het senium en bij de ziekte van Alzheimer, die wellicht het morfologische substraat vormen van de circadiane stoornissen onder deze omstandigheden (Swaab et al., Brain Res 1985; 342: 37-44). Wat kunnen wij nog meer doen om uw deskundige ervan te overtuigen dat dit kerngebied bij de mens allerminst ‘hypothetisch’ is?

ANTWOORD. Ongetwijfeld hebben Fliers et al. belangrijk onderzoek gepubliceerd in de internationale literatuur over gebieden in de hypothalamus van de mens…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties