Zijn er uitbreidingen te verwachten van het Nederlandse vaccinatieprogramma?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:873-4

VRAAG 4. In the New England Journal of Medicine stond onlangs een overzicht over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccinatie van kinderen.1 Naast de ook in Nederland gebruikelijke vaccinaties voor difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, bof, mazelen en rode hond, wordt in de Verenigde Staten tegenwoordig ook ingeënt tegen infecties met Haemophilus influenzae type B met een geconjugeerd vaccin. Een inentingsprogramma voor hepatitis B is onlangs gestart omdat selectieve inenting van kinderen uit risicogroepen onvoldoende effectief is gebleken. Een vaccin tegen waterpokken zal waarschijnlijk binnenkort worden geregistreerd.

Zijn dergelijke uitbreidingen van het vaccinatieprogramma binnenkort ook in Nederland aan de orde?

ANTWOORD. Het uitstekende overzichtsartikel van Peter geeft aan dat vele vaccins beschikbaar zijn of komen.1 Of in ons land het rijksvaccinatieprogramma zal worden uitgebreid, wordt bepaald door enerzijds de beschikbaarheid van nieuwe vaccins en anderzijds door de epidemiologische noodzaak. Het vaccin (en de mogelijkheden tot toepassen) moeten…

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties