Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:984

In het artikel van H.Houweling ‘Iatrogene HIV-infectie’ (1993; 701-6) staan in de literatuurlijst op bl. 705 abusievelijk twee referenties met nummer 8. Na het eerste nummer 8 moeten alle literatuurreferenties in de lijst en in de tabel op bl. 704 met één nummer worden verhoogd. In de tekst zijn de verwijsnummers correct.

In het antwoord op vraag 4 over uitbreidingen van het Nederlandse vaccinatieprogramma (1993; 873-4) staat op bl. 874 dat Hib-vaccin in Nederland is toegelaten voor toepassing bij kinderen van 18 maanden en ouder. Dit is achterhaald. Er dient te staan: Dit vaccin wordt aan alle kinderen geboren na…

Iatrogene HIV-infectie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties