Zijn er bezwaren om de totale dosis aminoglycosiden bij de aanvang van het profylactische schema voor endocarditis toe te dienen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:381

VRAAG 4. Door veranderende inzichten over de toepassing van aminoglycosiden worden deze antimicrobiële farmaca in toenemende mate via een 1 maal daagse dosering toegepast. In het advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis-profylaxecommissie van de Nederlandse Hartstichting (herziene versie 1992) worden de aminoglycosiden geadviseerd in de parenterale dosering van 1,5 mg per kg lichaamsgewicht. Deze dosis dient dan na 6 uur herhaald te worden. Zijn er bezwaren om de totale dosis bij de aanvang van het profylactische schema toe te dienen?

ANTWOORD. Er is geen enkel bezwaar de totale dosis aminoglycosiden eenmalig bij de aanvang van het profylactische schema voor endocarditis toe te dienen. Op grond van nieuwe inzichten over het gedrag van aminoglycosiden is het waarschijnlijk zelfs beter.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties