Is ziekteverzuim bij arm-, nek-, en/of schouderklachten te voorspellen?*

Onderzoek
20-11-2017
Anita Feleus, Harald S. Miedema, Sita M.A. Bierma-Zeinstra, Trynke Hoekstra, Bart W. Koes en Alex Burdorf
Aanvaard op 11-06-2017.
Gepubliceerd op 20-11-2017.
In print verschenen in week 3 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1721