Is ziekteverzuim bij arm-, nek-, en/of schouderklachten te voorspellen?*

Onderzoek
Anita Feleus
Harald S. Miedema
Sita M.A. Bierma-Zeinstra
Trynke Hoekstra
Bart W. Koes
Alex Burdorf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1721
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van ziekteverzuim bij werkenden met een niet-traumatische klacht aan arm, nek, en/of schouder (KANS), het definiëren van ziekteverzuimtrajecten, en vaststellen van factoren die samenhangen met deze ziekteverzuimtrajecten.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Gegevens werden verzameld onder werkenden die met nieuwe KANS de huisarts consulteerden. Deelnemers vulden daarna een vragenlijst in over ziekteverzuim, persoonlijke factoren, klachtkenmerken, en algemene en werkgerelateerde fysieke en psychosociale factoren. Ziekteverzuim werd tot 2 jaar later nagevraagd met halfjaarlijkse vragenlijsten. We definieerden verschillende verzuimtrajecten met een latenteklassegroeianalyse. Om kenmerken van de verzuimtrajecten vast te stellen gebruikten we multinomiale regressieanalyse.

Resultaten

In totaal verzuimde 35,6% van de deelnemers (n = 533) ten minste één periode vanwege KANS. We onderscheidden 3 verzuimtrajecten: (a) een laagrisicogroep (n = 366), met een constante lage verzuimkans gedurende 2 jaar tijd; (b) een middengroep (n = 122) met een hoog risico op verzuim bij het eerste consult gevolgd door een sterke afname in het verzuimrisico; (c) een hoogrisicogroep (n = 45), met een constant hoog risico op ziekteverzuim. Vergeleken met de laagrisicogroep hadden werkenden in de andere groepen meer functionele beperkingen, minder vaak een specifieke diagnose, meer werkgerelateerde klachten, en ervoeren ze minder vaak steun van hun collega’s. Bij de deelnemers in de hoogrisicogroep kwamen vaker recidieven en comorbiditeit aan het bewegingsapparaat voor, hogere scores op somatisatie en een lagere score op taakeisen.

Conclusie

We hebben 3 ziekteverzuimtrajecten onderscheiden, van gunstig naar ongunstig. Verschillende klachtkenmerken, werkgerelateerde factoren en somatisatie droegen bescheiden bij aan het onderscheiden van een ongunstig beloop in ziekteverzuim tijdens het eerste consult vanwege KANS in de eerste lijn.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Occupational and Environmental Medicine (2017;74:114-22) met als titel ‘Sick leave in workers with arm, neck and/or shoulder complaints; defining occurrence and discriminative trajectories over a 2-year time period’. Afgedrukt met toestemming.

Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.

Dr. A. Feleus, fysiotherapeut-epidemioloog; dr. H.S. Miedema, arts-epidemioloog.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afdeling Huisartsgeneeskunde: prof.dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, fysiotherapeut-gezondheidswetenschapper; prof.dr. B.W. Koes, epidemioloog.

Afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg: prof.dr.ir. A. Burdorf, epidemioloog.

VUmc, afd. Gezondheidswetenschappen, Epidemiologie en Biostatistiek Amsterdam.

Dr. T. Hoekstra, gezondheidswetenschapper en epidemioloog.

Contact dr. A. Feleus (a.feleus@hr.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anita Feleus ICMJE-formulier
Harald S. Miedema ICMJE-formulier
Sita M.A. Bierma-Zeinstra ICMJE-formulier
Trynke Hoekstra ICMJE-formulier
Bart W. Koes ICMJE-formulier
Alex Burdorf ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties