Stroke: a history of ideas

Ziekten zijn slechts conventies waarover de meeste artsen het eens zijn, althans voor enige tijd

Marlin Burkunk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:B2307

Jan van Gijn was hoofdredacteur van ons tijdschrift van 1996 tot 2007. Als hoogleraar neurologie leverde hij een grote bijdrage aan het begrip en de behandeling van hersenvaatziekten. Na zijn emeritaat keerde hij weer terug naar de collegebanken en studeerde Latijn en History and Philosophy of Science in Utrecht. Dit…

Auteursinformatie

NTvG, afd. Online: M. Burkunk, historicus.

Contact M. Burkunk (m.burkunk@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties