Ziekte in Nederland. Gezondheid tussen politiek en biologie
Open

Media
12-05-2010
SiepThomas
Ziekte in Nederland. Gezondheid tussen politiek en biologie
 

Dit boek is een uit mooie essays bestaande geschiedschrijving van de sociale geneeskunde in Nederland en haar erfopvolger, de publieke gezondheidszorg (public health). Het schetst uitvoerig de empirische kennis die in dit vakgebied is opgedaan en de consequenties daarvan voor het volksgezondheidsbeleid tot nu toe. Door de aard van het vele onderzoek dat inmiddels is verricht, observationeel, zijn oorzaak- en gevolgvragen vaak niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Mede daardoor blijft er behoefte aan een verbindend theoretisch kader, waarin dit boek op voortreffelijke wijze en uitstekend gedocumenteerd voorziet. Voor liefhebbers van zo’n kader maakt dit het boek tot verplichte literatuur. Deze ‘verplichting’ geldt ook voor de grote groep beoefenaren van het vak Publieke Gezondheidszorg, die inmiddels lang niet meer uitsluitend uit de medische professie wordt gerekruteerd.

In het boek wordt meermalen gesuggereerd dat de grote ‘successen’ van de publieke gezondheidszorg uit het verleden, zoals de verplicht ingevoerde riolering en de waterleiding, in de huidige tijd kunnen worden herhaald door een goed samenspel tussen ‘biologie’ (kennis van determinanten van de volksgezondheid, in het boek uitvoerig besproken) en politiek (volksgezondheidsbeleid, wat karig belicht). Tot mijn teleurstelling vond ik voor deze suggesties aan het eind van het boek geen uitgewerkt actieplan in de vorm van een boodschappenlijst voor politici en andere staatsburgers. Een misser die bij de volgende druk zeker moet worden hersteld.