Ziekenhuizen verwaarlozen millenniumprobleem.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2701

Ziekenhuizen verwaarlozen millenniumprobleem. - Uit een inventarisatie door de Werkgroep Volksgezondheid van de federale Dienst Millenniumforum 2000 blijkt dat tweederde van de Belgische ziekenhuizen nog steeds geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de rond de eeuwwisseling te verwachten problemen het hoofd te bieden. Ziekenhuizen die wel maatregelen voorbereiden of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties