Ziekenhuis van diagnose beïnvloedt kans op curatieve behandeling voor slokdarm- en maagkanker*

Een pleidooi voor regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg
Onderzoek
21-03-2018
Margreet van Putten, Rob H.A. Verhoeven, Marijn Koëter, Hanneke W.M. van Laarhoven, Johanna W. van Sandick, John T.M. Plukker, Peter D. Siersema, Maarten C.C.M. Hulshof, Bas P.L Wijnhoven, Valery E.P.P. Lemmens en Grard A. P. Nieuwenhuijzen

Doel

Aangezien slokdarm- en maagkankerchirurgie zijn gecentraliseerd in Nederland, wordt de diagnose vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operaties niet uitgevoerd worden. Het doel van deze studie was om de invloed van het diagnoseziekenhuis op het krijgen van een curatieve behandeling te onderzoeken, en om het effect hiervan op de overleving te analyseren.

Opzet

Observationeel cohortonderzoek.

Methode

Patiënten met een potentieel curabel slokdarm- of maagcarcinoom dat was gediagnosticeerd in de periode 2005-2013, werden geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. Per ziekenhuis van diagnose werd de kans op een curatieve behandeling bepaald, gecorrigeerd voor verschillen in de ‘case mix’. Ook onderzochten wij het verband tussen de kans op curatieve behandeling en de overleving.

Resultaten

13.017 patiënten met een potentieel curabel slokdarmcarcinoom en 5620 patiënten met een potentieel curabel maagcarcinoom werden geïncludeerd. Het percentage patiënten dat doorverwezen werd voor chirurgie steeg in de onderzochte periode van 42 naar 67 voor slokdarmkanker en van 6 naar 58 voor maagkanker. Na correctie voor de case-mix was er een grote variatie tussen ziekenhuizen in de kans op een curatieve behandeling voor slokdarmkanker (variërend van 50 tot 82%) en maagkanker (variërend van 47 tot 78%). Patiënten die in 2010-2013 waren gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een hogere kans op een curatieve behandeling, hadden een betere overleving dan patiënten gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een lagere kans (hazardratio (HR) slokdarmkanker: 1,15; 95%-BI: 1,07-1,24; HR maagkanker: 1,21; 95%-BI: 1,04-1,41).

Conclusie

De variatie tussen ziekenhuizen en het effect hiervan op de overleving duiden erop dat de besluitvorming rond de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in Nederland voor verbetering vatbaar is. Regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg kan de selectie van patiënten voor een behandeling wellicht optimaliseren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing