Een pleidooi voor regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg

Ziekenhuis van diagnose beïnvloedt kans op curatieve behandeling voor slokdarm- en maagkanker*

Onderzoek
Margreet van Putten
Rob H.A. Verhoeven
Marijn Koëter
Hanneke W.M. van Laarhoven
Johanna W. van Sandick
John T.M. Plukker
Peter D. Siersema
Maarten C.C.M. Hulshof
Bas P.L Wijnhoven
Valery E.P.P. Lemmens
Grard A. P. Nieuwenhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1970
Abstract

Samenvatting

Doel

Aangezien slokdarm- en maagkankerchirurgie zijn gecentraliseerd in Nederland, wordt de diagnose vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operaties niet uitgevoerd worden. Het doel van deze studie was om de invloed van het diagnoseziekenhuis op het krijgen van een curatieve behandeling te onderzoeken, en om het effect hiervan op de overleving te analyseren.

Opzet

Observationeel cohortonderzoek.

Methode

Patiënten met een potentieel curabel slokdarm- of maagcarcinoom dat was gediagnosticeerd in de periode 2005-2013, werden geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. Per ziekenhuis van diagnose werd de kans op een curatieve behandeling bepaald, gecorrigeerd voor verschillen in de ‘case mix’. Ook onderzochten wij het verband tussen de kans op curatieve behandeling en de overleving.

Resultaten

13.017 patiënten met een potentieel curabel slokdarmcarcinoom en 5620 patiënten met een potentieel curabel maagcarcinoom werden geïncludeerd. Het percentage patiënten dat doorverwezen werd voor chirurgie steeg in de onderzochte periode van 42 naar 67 voor slokdarmkanker en van 6 naar 58 voor maagkanker. Na correctie voor de case-mix was er een grote variatie tussen ziekenhuizen in de kans op een curatieve behandeling voor slokdarmkanker (variërend van 50 tot 82%) en maagkanker (variërend van 47 tot 78%). Patiënten die in 2010-2013 waren gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een hogere kans op een curatieve behandeling, hadden een betere overleving dan patiënten gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een lagere kans (hazardratio (HR) slokdarmkanker: 1,15; 95%-BI: 1,07-1,24; HR maagkanker: 1,21; 95%-BI: 1,04-1,41).

Conclusie

De variatie tussen ziekenhuizen en het effect hiervan op de overleving duiden erop dat de besluitvorming rond de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in Nederland voor verbetering vatbaar is. Regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg kan de selectie van patiënten voor een behandeling wellicht optimaliseren.

Auteursinformatie

Dit artikel is een bewerking van een eerdere publicatie in Annals of Surgery (2018;267:303-10) met als titel ‘Hospital of diagnosis influences the probability of receiving curative treatment for esophageal cancer’ en in British Journal of Surgery (2016;103:233-41) met als titel ‘Hospital of diagnosis and probability of having surgical treatment for resectable gastric cancer’. Afgedrukt met toestemming.

Integraal Kankercentrum Nederland, afd. Onderzoek, Utrecht.

Drs. M. van Putten, promovenda en gezondheidswetenschapper; dr. R.H.A. Verhoeven en prof.dr. V.E.P.P. Lemmens, epidemiologen.

Catharina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Eindhoven.

Drs. M. Koëter, chirurg in opleiding; dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr. H.W.M. van Laarhoven, medisch oncoloog.

Afd. Radiotherapie: dr. M.C.C.M. Hulshof, radiotherapeut.

Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr. J.W. van Sandick, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie, Groningen.

Prof.dr. J.T.M. Plukker, chirurg.

Radboudumc, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen.

Prof.dr. P.D. Siersema, maag-darm-leverarts.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr. B.P.L Wijnhoven, chirurg.

Contact drs. M. van Putten (m.vanputten@iknl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Margreet van Putten ICMJE-formulier
Rob H.A. Verhoeven ICMJE-formulier
Marijn Koëter ICMJE-formulier
Hanneke W.M. van Laarhoven ICMJE-formulier
Johanna W. van Sandick ICMJE-formulier
John T.M. Plukker ICMJE-formulier
Peter D. Siersema ICMJE-formulier
Maarten C.C.M. Hulshof ICMJE-formulier
Bas P.L Wijnhoven ICMJE-formulier
Valery E.P.P. Lemmens ICMJE-formulier
Grard A. P. Nieuwenhuijzen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties