Zicht op medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen in Vlaanderen

Opinie
A.A.E. Verhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:355-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 377.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 1000 kinderen vóór het eerste levensjaar. Naar schatting wordt bij circa 65 van de sterfgevallen het overlijden voorafgegaan door een medische beslissing rond het levenseinde.1 2 Meestal betreft het de beslissing om een behandeling niet aan te vangen of om een reeds begonnen behandeling te staken, waarna het kind overlijdt. In uitzonderlijke gevallen is het de beslissing van het medisch team om actieve levensbeeindiging toe te passen. Onder actieve levensbeëindiging wordt hier verstaan: het toedienen van farmaca gericht op het beëindigen van het leven van een patiënt die niet in een stervensfase verkeert en waarvan de dood ook het (directe) gevolg is.

In dit nummer van het Tijdschrift rapporteren Provoost et al. de resultaten van hun onderzoek naar de beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen en zuigelingen in Vlaanderen.3 Dat biedt mij de mogelijkheid de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrix Kinderkliniek, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Contact Hr.mr.A.A.E.Verhagen, kinderarts (e.verhagen@bkk.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties