Zelfmoordpreventie-apps vaak onder de maat

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4574

Apps die gericht zijn op het omgaan met depressieve klachten en het voorkómen van suïcide volgen momenteel deels gangbare preventiestrategieën, maar bevatten regelmatig duidelijke fouten, zoals niet-functionerende crisistelefoonnummers. Onderzoekers van onder andere het VUmc pleiten voor striktere regulering van dit soort medische apps (BMC Med. 2019;17:231).

De onderzoekers…

Ook interessant

Reacties