Zelden defecatieklachten na hysterectomie wegens een benigne aandoening; prospectief onderzoek

Onderzoek
J.P.W.R. Roovers
M. Weenen
J.G. van der Bom
C.H. van der Vaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1239-43
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe vaak defecatieklachten ontstaan of persisteren na een hysterectomie.

Opzet

Multicentrisch prospectief onderzoek met 3 jaar follow-up.

Methoden

Aan 404 patiënten uit 13 ziekenhuizen in Nederland die vanwege een goedaardige aandoening, anders dan uterusprolaps of endometriose, een hysterectomie hadden ondergaan, werd gevraagd de defecatieklachtenlijst vóór en 3 jaar na de operatie in te vullen. Deze lijst is een gevalideerde ziektespecifieke kwaliteit-van-levenvragenlijst en meet het vóórkomen en de mate van ondervonden hinder van defecatieklachten.

Resultaten

Van de 404 patiënten van wie het adres na 3 jaar kon worden achterhaald was de respons 328/372 (88). Obstipatie ontstond bij 2 van de patiënten na een hysterectomie. Loze aandrang en incomplete ontlediging ontstonden bij meer dan 15 van de patiënten. Defecatieklachten waren 3 jaar na een hysterectomie nog aanwezig bij ongeveer de helft van de vrouwen die deze symptomen hadden vóór de ingreep. Incomplete defecatie kwam 3 jaar na de operatie vaker voor na een subtotale hysterectomie dan na een totale of vaginale hysterectomie (gecorrigeerde oddsratio (OR): 2,1 (95-BI: 1,1-3,8) respectievelijk 1,4 (95-BI: 0,7-2,7)).

Conclusie

Defecatieklachten ontstonden zelden na een hysterectomie vanwege een benigne aandoening. Het type operatie speelde daarbij geen rol.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1239-43

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Utrecht.

Hr.dr.J.P.W.R.Roovers (thans: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Obstetrie en Gynaecologie, kamer H4-205, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam) en hr.dr.C.H.van der Vaart, gynaecologen.

Diakonessenhuis, afd. Heelkunde, Utrecht.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Mw.dr.J.G.van der Bom, arts-epidemioloog.

Contact Mw.M.Weenen, coassistent (j.p.roovers@amc.uva.nl)

Verantwoording

Namens de 'Hysterectomie vaginaal versus abdominaal'(HysVA)-studiegroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties