Wouter Veldhuis

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1854

Wouter Veldhuis is radioloog, software developer, medeoprichter van QuantibU, partner en vader in Utrecht. Hij is mede-auteur van het perspectief over gepersonaliseerde borstkankerscreening (D5936).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ik geloof niet dat ik iets als straaljagerpiloot of brandweerheld wilde worden. Ook niet per se dokter, maar dat trok toch het meest.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Zeggen dat we moeten stoppen met het trainen van radiologen omdat ze vervangen gaan worden door kunstmatige intelligentie. Oh wacht, dat zei Geoffrey Hinton.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘In plaats van coschappen lopen een preklinische promotie doen in het Experimental In Vivo NMR lab. Daar maakte ik de draai naar techniek en radiologie.’

‘Geef het vertrouwen terug aan de dokters op de werkvloer’

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Er wordt op dit moment gesproken over uitbreiding van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarbij is er discussie over gebruik van MRI of contrast-mammografie. Het is belangrijk dat de discussie daarover inhoudelijk verloopt en dan…

Is Nederland klaar voor gepersonaliseerde borstkankerscreening?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties