Worden galsteencomplicaties voorafgegaan door galsteenkolieken?*

Onderzoek
Marc G.H. Besselink
Niels G. Venneman
Peter M.N.Y.H. Go
Ivo A.M.J. Broeders
Peter D. Siersema
Hein G. Gooszen
Karel J. van Erpecum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A327
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe vaak galsteencomplicaties voorafgegaan worden door galsteenkolieken. Tevens inventarisatie van het traject van diagnose en behandeling van patiënten met galsteenkolieken.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

Gestandaardiseerde anamnese bij 175 opeenvolgende patiënten met galsteencomplicaties, zoals acute biliaire pancreatitis (n = 53), symptomatische choledocholithiasis (n = 64) en acute cholecystitis (n = 58). De definitie ‘galsteenkoliek’ werd gevalideerd bij 175 opeenvolgende patiënten, die wegens symptomatisch, ongecompliceerd galsteenlijden op de wachtlijst voor cholecystectomie stonden.

Resultaten

Ruim de helft (57%, 95%-BI: 50-65) van de 175 patiënten met galsteencomplicaties had daarvoor galsteenkolieken doorgemaakt. Van de patiënten met pancreatitis was dit 58%, bij choledocholithiasis 67% en bij cholecystitis 45%. De patiënten hadden mediaan 5 kolieken gedurende 5 maanden voorafgaand aan de complicatie doorgemaakt. De meerderheid (87%) van de 100 patiënten met galsteencomplicaties en galsteenkolieken had vertraging ondervonden in diagnostiek of behandeling. Deels doordat zij zelf niet de huisarts bezochten na de galsteenkoliek, deels doordat zij niet verwezen werden. Patiënten met pijnaanvallen in epigastrio (53%) waren vaker niet verwezen voor nadere analyse, dan patiënten met pijnaanvallen rechtsboven in de buik (51 versus 38%, p = 0,03).

Conclusie

Ruim de helft van patiënten met galsteencomplicaties maakte daarvoor galsteenkolieken door. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate een korter traject van diagnostiek, verwijzing en behandeling van symptomatisch galsteenlijden kan bijdragen aan een vermindering van het aantal galsteencomplicaties.

Auteursinformatie

* Dit artikel is een bewerking van het artikel ‘Is complicated gallstone disease preceded by biliary colic?’. J Gastrointest Surg. 2009 Feb;13:312-7.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Heelkunde: dr. M.G.H. Besselink, arts in opleiding tot chirurg en arts-onderzoeker (tevens St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nieuwegein), prof.dr. I.A.M.J. Broeders (thans: Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort) en prof.dr. H.G. Gooszen, chirurgen.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. N.G. Venneman, arts in opleiding tot maag-darm-leverarts en arts-onderzoeker (tevens St. Antonius Ziekenhuis, afd. Maag-darm-leverziekten, Nieuwegein), prof.dr. P.D. Siersema en dr. K.J. van Erpecum, maag-darm-leverartsen.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde Nieuwegein. Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg.

Contact dr. M.G.H. Besselink (m.besselink@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: M.G.H. Besselink en N.G. Venneman ontvingen beiden een AGIKO-subsidie van ZonMw (920-03-368 en 920-03-232).
Aanvaard op 23 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties