Woningvervuiling bij ouderen: een onderschat en complex probleem

Klinische praktijk
A.W. van der Gaag-Haars
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2485-7
Abstract

Dames en Heren,

Nederland vergrijst. De gemiddelde leeftijd stijgt en men blijft langer zelfstandig wonen. Daarmee stijgt het aantal ouderen dat zich niet zelfstandig kan handhaven. In toenemende mate wordt de afdeling Ambulante Ouderenpsychiatrie geconfronteerd met ouderen die zichzelf en hun huis volledig verwaarlozen. Het zijn altijd ouderen met ernstige psychiatrische, somatische en psychosociale problemen. Hulpverlening aan deze groep is moeilijk; men vraagt zelf niet om hulp, reageert zelfs afwijzend. Signalen komen uit de directe omgeving. Het is belangrijk alert te zijn op deze problematiek en tijdig in te grijpen. Vroegtijdig ingrijpen kan verder afglijden of huisuitzetting van de ouderen en de daaropvolgende dak- en thuisloosheid voorkomen.

Patiënt A, een vrouw van 60 jaar, wordt door haar huisarts aangemeld bij de afdeling Ambulante Ouderenpsychiatrie. Zij leeft alleen, is gescheiden. Ze is bekend wegens jarenlang overmatig alcoholgebruik, heeft geheugenproblemen en verzorgt zichzelf slecht; haar woning is vervuild. Ze heeft nauwelijks een…

Auteursinformatie

Altrecht, afd. Ambulante Ouderenpsychiatrie, Tolsteegsingel 2a, 3582 AC Utrecht.

Mw.A.W.van der Gaag-Haars, sociaal geriater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties