Winst- en verliescommunicatie: framing is alles
Open

Redactioneel
05-03-2020
Yvo Smulders

U overweegt een relatief jonge patiënt een statine te geven. Om het nut te schetsen kunt u zeggen:

‘Uw kans op hart-vaatziekte wordt 30% lager.’

‘Uw kans om komende 10 jaar een hart-vaatziekte te krijgen daalt van 6 naar 4%.’

‘Uw kans om géén hart-vaatziekte te krijgen stijgt van 94 naar 96%.’

‘Om 1 hart-vaatziekte te voorkómen moet ik 50 mensen zoals u 10 jaar behandelen.’

Of u noemt alle genoemde varianten, maar dan omgerekend naar het sterfterisico; dat is 20 à 30% van het ziekterisico.

Alle bovengenoemde beweringen zijn gemiddeld even waar, maar uit onderzoek blijkt dat ze een totaal verschillende impact hebben op de ingeboezemde angst voor ziekte en de ...