‘Wijs roker vaker op stophulp’

Een uitgedrukte sigarettenpeuk.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5294

Zorgprofessionals zouden vaker kunnen wijzen op hulpmiddelen om te stoppen met roken, ook als rokers niet per se gemotiveerd zijn om te stoppen. Dat adviseren onderzoekers van het Trimbos Instituut in een recente publicatie in het European Journal of Public Health.

Om de slagingskans van stoppen met roken te verhogen, zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals professionele begeleiding, online hulpprogramma’s en nicotinevervangers. Het is echter niet bekend in hoeverre behandelaren rokers wijzen op deze hulpmiddelen, die sinds 2020 ook vergoed worden door de zorgverzekeraar. Daarom hebben onderzoekers uitgezocht of het horen van een behandelaar over hulpmiddelen om te stoppen met roken verband houdt met het gebruik van deze middelen bij een stoppoging (Eur J Public Health. 2022;32:747-52).

Daarvoor gebruikten ze de gegevens van 5928 rokers ≥ 18 jaar uit de Leefstijlmonitoren van 2016, 2018 en 2020. Een derde had in het voorgaande jaar een serieuze stoppoging ondernomen. Ongeveer twee derde van hen had daarbij geen hulpmiddelen gebruikt.

Van de 5508 rokers die in het voorgaande jaar ten minste één zorgprofessional – vooral tandartsen en huisartsen – consulteerden, gaf bijna een derde aan het advies te hebben gekregen om te stoppen met roken. Nog geen 40% van hen werd daarbij op hulpmiddelen gewezen. Als een behandelaar over de hulpmiddelen had verteld, gebruikten rokers deze vaker bij een stoppoging (gecorrigeerde oddsratio: 2,96; 95%-BI: 2,16-4,06). Dit verband was niet sterker als meerdere behandelaren ze er binnen dat jaar op hadden gewezen.

Dat behandelaren niet vaak op hulpmiddelen wijzen, komt volgens de onderzoekers mede doordat veel richtlijnen adviseren om dat alleen te doen bij mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de NHG-standaard ‘Stoppen met roken’. Volgens de ‘Very Brief Advice’-methode daarentegen wordt een roker altijd op stophulpmiddelen gewezen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Public Health
Huisartsgeneeskunde
Roken
Dit artikel wordt besproken inSchermtijd bij jongeren en psychische gezondheid vluchtelingen

Gerelateerde artikelen

Reacties