Wiens klacht is het nu eigenlijk?

Onderzoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2533

In een postmarketingonderzoek onder alle apotheekhoudende huisartsen in Nederland informeerden Ottervanger et al. naar het aantal spontaan door pariënten gemelde bijwerkingen bij gebruik van sumatriptan. Dezelfde vraag werd ook voorgelegd aan de gebruikers van dit antimigrainemiddel. Hoewel beide groepen geen ernstige bijwerkingen rapporteerden, maakten de patiënten melding van veel meer…

Ook interessant

Reacties