Wie komt in Nederland in aanmerking voor immunisatie met een geïnactiveerd hepatitis A-vaccin?

Opinie
A. Leentvaar-Kuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:941-2

Zie ook de artikelen op bl. 937 en 948.

Het hepatitis A-virus (HAV) komt in de hele wereld voor met uitsluitend de mens als gastheer. Het doormaken van een infectie met HAV biedt levenslange immuniteit. Het HAV wordt met de gal en dus met de ontlasting uitgescheiden. Bij een met HAV besmet persoon kunnen ongeveer een week vóór tot een week na het begin van de ziekte viruspartikels in de ontlasting worden aangetoond. Het HAV is goed bestand tegen allerlei fysische en chemische factoren en kan derhalve lang buiten het lichaam overleven en dus infecties veroorzaken. Overdracht vindt plaats via fecale besmetting van bijvoorbeeld handen, voorwerpen, voedsel en water.

Gezien de faeco-orale transmissieweg zal duidelijk zijn dat de kans op besmetting toeneemt naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn. Het betreft dan met name het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen zoals veilig drinkwater en voedsel en een goed rioleringssysteem. Riolen…

Auteursinformatie

GG&GD, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

Mw.A.Leentvaar-Kuijpers, arts-epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties