Wie geeft toestemming voor behandeling van kind?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4771

Juridische achtergrond

Ook voor de behandeling van een kind heeft de arts toestemming nodig. Wie die toestemming moet geven, is afhankelijk van 3 factoren. In de eerste plaats is de leeftijd van het kind van belang. Die leeftijd bepaalt doorgaans of de toestemming van het kind voldoende is of dat de personen die het gezag hebben over het kind ook, of zelfs als enigen toestemming moeten geven voor een behandeling. Ten tweede moet worden gekeken bij wie het gezag over het kind ligt. Ten derde is van belang of er sprake is van een bijzondere situatie.

In alle gevallen dient u als arts het kind maximaal te informeren over de voorgestelde behandeling.

Leeftijd van het kind

In ons land zijn personen vanaf 18 jaar meerderjarig (‘volwassen’). Vanaf die leeftijd worden ze geacht zelfstandig rechtshandelingen te verrichten, waaronder het sluiten van een contract, het aanschaffen van producten en het aangaan van…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties