Wetenschappelijke onschendbaarheid
Open

Redactioneel
18-07-2019
Wim Opstelten

Herinnert u zich nog de ophef van zo’n 3 jaar geleden over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgras, waar het programma Zembla melding van maakte? Deze van oude autobanden gemaakte korrels zouden carcinogene stoffen bevatten en kinderen blootstellen aan onaanvaardbaar hoge risico’s. Veel onrust bij ouders van jonge voetballertjes, veel vragen bij GGD’s en hoogoplopende discussies op schoolpleinen en voetbalvelden. De rubberkorrels waren het gesprek van de dag. Het RIVM verrichtte uitgebreid onderzoek naar de potentieel schadelijke stoffen en concludeerde uiteindelijk dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar klein zijn. Einde discussie… althans, zo leek het.

In dit nummer plaatsen Van den Berg en ...