Wespen- en bijensteken met ernstige gevolgen

Close-up van een wesp.
Chantal Smeding
Mat van Iterson
Laila E. Gamadia
Gerard Innemee
Jeroen Heidt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4990
Abstract

Dames en Heren,

Wespen- en bijensteken kunnen lokale en systemische verschijnselen veroorzaken. In zeldzame gevallen kan zelfs een circulatiestilstand optreden. Insectensteken met een dodelijke afloop komen in Nederland nauwelijks voor. In dit artikel beschrijven wij 3 patiënten bij wie meerdere wespen- of bijensteken ernstige gevolgen hadden.

Patiënt A, een 67-jarige man met hooikoorts, was in de tuin aan het werk met een heggenschaar, toen hij een wespennest over het hoofd zag en er dwars doorheen ging. Patiënt werd meerdere keren gestoken, voelde zich direct onwel en collabeerde. Er volgde een reanimatie. Bij aankomst van de ambulance was er eerst sprake van polsloze elektrische activiteit (PEA), en later van asystolie. Patiënt kreeg adrenaline, hydrocortison en clemastine intraveneus toegediend. Er werden geen urticaria, zwelling van de tong en slijmvliezen of bronchospasmen waargenomen. Patiënt werd geïntubeerd en naar ons ziekenhuis vervoerd.

Op de SEH zagen wij op beide benen en in de flanken 20 steekplekken. Patiënt was respiratoir en hemodynamisch stabiel. Het ecg toonde een sinustachycardie van 140 slagen/min, niet-afwijkende geleidingstijden en diffuus geringe ST-depressie. Bij echocardiografie was geen pericardeffusie zichtbaar. De linkerventrikelfunctie was goed en de rechter ventrikel was niet gedilateerd. Er werd bloed afgenomen om de serumtryptaseconcentratie…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Nieuwegein: drs. C. Smeding, anesthesioloog i.o.; dr. M. van Iterson, anesthesioloog-intensivist. Tergooi, Hilversum/Blaricum. Afd. Interne Geneeskunde, Nefrologie en Allergologie: dr. L.E. Gamadia, internist-nefroloog en allergoloog. Afd. Intensive Care: drs. G. Innemee en drs. J. Heidt, internisten-intensivisten.

Contact C. Smeding (c.smeding@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Chantal Smeding ICMJE-formulier
Mat van Iterson ICMJE-formulier
Laila E. Gamadia ICMJE-formulier
Gerard Innemee ICMJE-formulier
Jeroen Heidt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties