Wervelfracturen en kwaliteit van leven

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2474

In het kader van de ‘Longitudinal aging study Amsterdam’ maten Pluijm et al. semi-kwantitatief het aantal en de ernst van de misvormingen en inzakkingen van de lumbale wervels bij 260 mannen en 267 vrouwen (allen 65 jaar of ouder). Hoewel deze misvormingen in veel gevallen klinisch niet manifest waren, werd…

Ook interessant

Reacties