Werkgroep Cervix Uteri

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2279-80

Vergadering gehouden op 21 maart 1998 te Utrecht

A.G.J.M.Hanselaar (Nijmegen), Richtlijnen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het laboratorium Cytopathologie, afdeling Pathologie, van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen heeft een cd-rom over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) vervaardigd. Hierop zijn de normen, standaarden en richtlijnen betreffende het BVO, zoals die voor de verschillende beroepsgroepen gelden, samengebracht.

Het is een unieke manier om een brede bekendheid te geven aan alle medische aangelegenheden van het BVO en zo alle huisartsen, gynaecologen, pathologen en praktijkmedewerkers te informeren over de landelijke afspraken tussen de verschillende beroepsgroepen. Voor het welslagen van het BVO is het essentieel dat er niet alleen landelijke…

Auteursinformatie

Werkgroep Cervix Uteri, p/a Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Prof.dr.Th.J.M.Helmerhorst, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties