Werkgerelateerde vermoeidheid bij oudere hoogopgeleide vrouwen

Opinie
Nine V.A.M. Knoers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1973
Abstract

Onder werknemers komt veel langdurige vermoeidheid voor en men neemt aan dat die ernstige gevolgen kan hebben. In de afgelopen jaren is in verschillende studies gerapporteerd dat vermoeidheid vaker voorkomt bij vrouwelijke werknemers dan bij mannelijke.1,2 In een recente grote, representatieve groep van ruim 47.000 Nederlandse werknemers laten Verdonk et al. zien dat aan het werk gerelateerde vermoeidheid niet alleen verband houdt met gender, maar ook met opleidingsniveau en leeftijd.3 De prevalentie van vermoeidheid is in deze studie namelijk het hoogst onder hoogopgeleide vrouwen van 50-64 jaar: 40,3% bij een gemiddelde prevalentie van 28,8% in de hele groep werknemers.

Hoogopgeleide vrouwen ervaren meer geweld op de werkplek (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie of fysiek geweld) en hebben minder controle over hun werk dan hoogopgeleide mannen en deze factoren hangen direct samen met de grotere werkgerelateerde vermoeidheid bij deze vrouwen. Andere belangrijke verklarende factoren voor hogere werkgerelateerde vermoeidheid bij de…

Auteursinformatie

Contact UMC St Radboud, Nijmegen, sectie Klinische Genetica, afd. Antropogenetica: prof.dr. N.V.A.M. Knoers (n.knoers@antrg.umcn.nl)

Verantwoording

Prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen (UMC St Radboud) gaf commentaar op een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2010

Ook interessant

Reacties