Het ‘Nijmegen Clinical Screening Instrument’ als hulpmiddel

Werken met de Zorgstandaard COPD

Perspectief
Jan H.M.M. Vercoulen
Erik W.M.A. Bischoff
Yvonne F. Heijdra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4919
Abstract

Samenvatting

  • In de Zorgstandaard COPD staat niet meer de ziekte centraal, maar de patiënt.

  • Daarbij is de luchtwegobstructie niet langer richtinggevend voor de zorg die de patiënt dient te ontvangen, maar de ziektelast (aangeduid als ‘integrale gezondheidstoestand’).

  • Dit maakt dat de zorg veel intensiever en complexer wordt.

  • De ‘Nijmegen Clinical Screening Instrument’(NCSI)-methode biedt de hulpverlener en de patiënt een handvat om de zorgstandaard effectief en doelmatig uit te voeren.

  • Met deze methode wordt de ziektelast gedetailleerd in kaart gebracht.

  • Een bijbehorende interventie helpt om de behandeldoelen te formuleren (zorg op maat) en motiveert de patiënt om daadwerkelijk met deze doelen aan de slag te gaan.

  • Een speciale, korte variant van het NCSI is geschikt om de patiënt te monitoren.

  • De methode is webbased, wat het in kaart brengen en monitoren van de patiënt vergemakkelijkt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Eerstelijnsgeneeskunde: drs. E.W.M.A. Bischoff, huisarts (tevens: Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, Nijmegen).

Afd. Longziekten: dr. Y.F. Heijdra, longarts.

Contact dr. J.H.M.M. Vercoulen (j.vercoulen@mps.umcn.nl)

Verantwoording

Dit artikel werd gepubliceerd mede namens Tjard L. Schermer (afd. Eerstelijnsgeneeskunde), Jeannette B. Peters (afd. Medische Psychologie, tevens afd. Longziekten), P.N. Richard Dekhuijzen (afd. Longziekten) en Johan Molema (afd. Longziekten), allen Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen, die commentaar gaven op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict: er zijn belangen gemeld door Y.F. Heijdra (zie www.ntvg.nl, zoeken op A4919; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 16 augustus 2012

Ook interessant

Reacties