Werken met de Zorgstandaard COPD

Het ‘Nijmegen Clinical Screening Instrument’ als hulpmiddel
Zorg
07-11-2012
Jan H.M.M. Vercoulen, Erik W.M.A. Bischoff en Yvonne F. Heijdra
  • In de Zorgstandaard COPD staat niet meer de ziekte centraal, maar de patiënt.

  • Daarbij is de luchtwegobstructie niet langer richtinggevend voor de zorg die de patiënt dient te ontvangen, maar de ziektelast (aangeduid als ‘integrale gezondheidstoestand’).

  • Dit maakt dat de zorg veel intensiever en complexer wordt.

  • De ‘Nijmegen Clinical Screening Instrument’(NCSI)-methode biedt de hulpverlener en de patiënt een handvat om de zorgstandaard effectief en doelmatig uit te voeren.

  • Met deze methode wordt de ziektelast gedetailleerd in kaart gebracht.

  • Een bijbehorende interventie helpt om de behandeldoelen te formuleren (zorg op maat) en motiveert de patiënt om daadwerkelijk met deze doelen aan de slag te gaan.

  • Een speciale, korte variant van het NCSI is geschikt om de patiënt te monitoren.

  • De methode is webbased, wat het in kaart brengen en monitoren van de patiënt vergemakkelijkt.