Wereldwijde zorg voor mensen met HIV-infectie of aids; verslag van een internationale conferentie in Amsterdam

Perspectief
L. Wigersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:593-6
Abstract

Samenvatting

Miljoenen mensen in de hele wereld zijn met HIV geïnfecteerd. Van hen leeft 90 in ontwikkelingslanden. Daarbuiten behoren homoseksuele mannen, druggebruikers, werkers in de seksindustrie en andere gemarginaliseerden tot de zwaarst getroffen groepen. Het bieden van passende zorg aan deze patiënten en hun naasten is een grote opgave; hierover ging de in mei 1997 in Amsterdam gehouden derde internationale conferentie over thuis- en gemeenschapszorg bij HIV-infectie/aids.

Er is een wereld van verschil tussen het rijke westen en ontwikkelingslanden in aantallen patiënten en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. In ontwikkelingslanden vormt bovendien de ondergeschikte sociaal-economische positie van vrouwen en kinderen een belangrijke hinderpaal voor effectieve zorgprogramma's. Medicijnen tegen HIV en tegen opportunistische infecties en middelen voor palliatieve zorg zijn niet beschikbaar en niet betaalbaar in deze landen. Lokale initiatieven ter verbetering van deze situatie kunnen alleen slagen als er een infrastructuur voor de zorg is die wordt gesteund door de overheid, zodat continuïteit gegarandeerd is. Structurele samenwerking tussen deze overheden en internationale lichamen, en grootscheepse steun van westerse ontwikkelingsinstanties zijn onontbeerlijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.L.Wigersma, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties