Een voorstel voor triage

Welke tachtigplussers profiteren van intensive care?

Illustratie van iemand in een ziekenhuisbed met allemaal vraagtekens eromheen
Diederik van Dijk
Lenneke E.M. van Lelyveld-Haas
Bernard G. Fikkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7946
Abstract

Behandeling op de Intensive Care (IC) is belastend en de kans op een goede afloop is bij ouderen vaak beperkt. Is het dan wel verstandig tachtigplussers op de IC op te nemen?

Naarmate patiënten ouder worden, hebben zij geleidelijk minder te winnen en meer te verliezen bij een opname op de IC.1 Een gevorderde leeftijd is een belangrijke risicofactor voor overlijden, tijdens of kort na de IC-behandeling (tabel).2 Overlevende ouderen hebben ook een hoger risico op nieuwe functionele beperkingen en achteruitgang van hun kwaliteit van leven dan jongere patiënten.3 Daarbij is een IC-behandeling belastend om te ondergaan. Veel patiënten maken episodes door van benauwdheid, pijn of delirium. Het is voor sommige ouderen daarom een schrikbeeld om op de IC te overlijden.

Toch worden in Nederland jaarlijks circa 7000 tachtigplussers opgenomen op de IC.4 Is dat verstandig? Een aanzienlijk deel van hen overlijdt en is dus alleen geschaad door de IC-opname. Daartegenover staan tachtigplussers die overleven en die tevreden zijn over hun IC-behandeling. Zelfs bij negentigplussers worden soms goede resultaten geboekt.5 Hoe nemen we dan een verstandige beslissing…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Intensive Care, Utrecht: prof.dr. D. van Dijk, intensivist. Diakonessenhuis, afd. Intensive Care, Utrecht: dr. L.E.M. van Lelyveld-Haas, intensivist. Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen: dr. B.G. Fikkers, intensivist.

Contact D. van Dijk (D.vanDijk@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) heeft de getallen in de tabel verstrekt. Alle Nederlandse IC’s hebben consequent de benodigde gegevens hiervoor verzameld.

Auteur Belangenverstrengeling
Diederik van Dijk ICMJE-formulier
Lenneke E.M. van Lelyveld-Haas ICMJE-formulier
Bernard G. Fikkers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties