Welke regels gelden voor artsen als medisch deskundigen?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3371

Rectificatie

Per 18 maart 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet.

Juridische achtergrond

Artsen worden regelmatig gevraagd om advies uit te brengen over zaken waar zij zelf niet als behandelaar bij betrokken zijn geweest. De achterliggende gedachte hiervan is dat een rapport gebaseerd op een onderzoek van een arts als medisch deskundige helderheid kan scheppen over het betreffende vraagstuk. Het kan hierbij om veel verschillende kwesties gaan. Denk bijvoorbeeld aan een oordeel van een arts over de vraag of een patiënt verkeerd is behandeld, of een zieke werknemer nog geheel of gedeeltelijk het werk kan hervatten en of een houder van een voertuig met een psychische aandoening nog rijgeschikt is. Dit zijn stuk voor stuk lastige vragen, waar voor de betrokkenen veel van afhangt.

Als arts kunt u feitelijk door iedereen worden gevraagd om als medisch deskundige op te treden. Uw opdrachtgevers kunnen variëren van een werkgever, een verzekeraar, een slachtoffer tot een rechtbank. In alle gevallen bepaalt u zelf of…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Gerelateerde artikelen

Reacties