Welke regels gelden bij niet-Nederlandse werkgevers?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3370

Juridische achtergrond

Artsen krijgen steeds vaker te maken met patiënten die werken voor een niet-Nederlandse werkgever. Het kan daarbij gaan om in Nederland woonachtige patiënten die in België, Duitsland of een ander land werkzaam zijn. Het kan ook zijn dat een in Nederland woonachtige patiënt werkzaam is bij een in Nederland gevestigde internationale organisatie, zoals het Internationaal Hof van Justitie, of voor een buitenlands bedrijf met arbeidsovereenkomsten waarop het recht van het land van het moederbedrijf van toepassing is. Dat kan vroeg of laat ook gevolgen hebben voor de rol van de arts van de betrokken patiënt. In de meeste andere landen bestaat namelijk, anders dan in Nederland, geen duidelijk onderscheid tussen behandelen en beoordelen.1 Het is in het verlengde hiervan dan niet ongebruikelijk dat de behandelend arts een briefje schrijft waarin hij bijvoorbeeld oordeelt dat de werknemer wegens ziekte niet in staat was om te werken. En internationale…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties