In welk ritme reanimeren?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:371

VRAAG 4. Ondanks het feit dat de inzichten in het werkingsmechanisme van cardiopulmonale reanimatie zijn toegenomen, bestaat er bij instructeurs en docenten geen consensus over de optimale frequentie van de hartmassage. Sommigen instrueren een ritme van 1 massage per seconde, hetgeen door de onderbreking ten behoeve van de beademing netto tot 40-50 massages per minuut leidt. Anderen leren de cursisten een ritme van 70-80 per minuut aan, hetgeen netto in zo'n 60 massages per minuut resulteert. Welke frequentie geeft, bij een juiste techniek, de meest gunstige perfusie en kan derhalve het beste worden aangeleerd?

ANTWOORD. Met de uitwendige hartmassage beoogt men, tijdelijk, een goede circulatie van het bloed te bewerkstelligen. De huidige visie op de (patho)fysiologie is dat tijdens uitwendige druk op het hart deze bloedstroom door de algehele verhoging van de intrathoracale druk wordt opgewekt. Hierbij is het essentieel dat de compressie gedurende 50 van de tijd wordt uitgeoefend…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties