Welk alternatief materiaal kan gebruikt worden bij overgevoeligheidsreacties op (meth)acrylaat?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1120-2

VRAAG 4. In de orthopedie, de oogheelkunde en de tandheelkunde worden (meth)acrylaten gebruikt, vaak met in situ geïnduceerde polymerisatie. Om krimp te beperken wordt een overmaat van monomeren gebruikt; dit geeft een situatie waarbij overgevoeligheidsreacties te verwachten zijn. Ook als beroepsziekte is (meth)acrylaat-overgevoeligheid bekend, bijv. bij tandtechnisch personeel en lakspuiters. Voor deze overgevoelige of allergische patiënten moeten dan wel andere hulpstoffen of andere methoden gebruikt worden. Maar welke zijn dit? In de orthopedie kan de ‘gewone’ botkit blijkbaar (soms) vervangen worden door een hydroxy-apatietprodukt. Maar kan dit redelijkerwijs altijd? Is er een alternatief voor de (meth-) acrylaat-ooglensjes? Of zouden deze als monomeervrij mogen worden beschouwd? In de tandheelkunde zijn de ‘witte’ vullingen natuurlijk te vervangen door amalgaamvullingen, maar is er ook een vervangend produkt voor de zogenaamde ‘etsbruggen’ zoals die o.a. toegepast worden om loszittende tand-elementen aan elkaar en aan een stevig vastzittend buurelement vast te kitten?

ANTWOORD. Het polymeer…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties