Wel een schakeljaar in de basisopleiding geneeskunde

Perspectief
W.P.J. van Oosterhout
M. Morsink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1950
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1951.

Binnen een aantal medische opleidingen wordt op dit moment geëxperimenteerd met het zogenaamde schakeljaar. Het schakeljaar – als laatste jaar van de basisopleiding geneeskunde – biedt mogelijkheden tot een efficiëntere aansluiting van de basisopleiding op de specialistische vervolgopleiding. Enerzijds heeft het het karakter van een studieperiode, anderzijds bereidt het voor op een medisch-specialistische vervolgopleiding. De werkervaring en de competenties die de zogenoemde semi-arts verwerft, leiden tot een soepeler overgang van coassistent naar arts en tot een mogelijke verkorting van de vervolgopleiding. Ook wanneer de opleidingsduur niet werkelijk wordt verkort, heeft het schakeljaar nut als oriëntatie-, verdiepings- en profileringsfase met een grotere kans op toelating tot een vervolgopleiding.1

Het KNMG Studentenplatform is voor spoedige invoering van het schakeljaar op alle acht medische faculteiten. Net zoals bepleit wordt in het rapport ‘De arts van straks’ en overeenkomstig de voorkeur van 71 van de…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

W.P.J.van Oosterhout, coassistent.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Mw.mr.M.Morsink, student geneeskunde.

Contact W.P.J.van Oosterhout, Janvossensteeg 7A, 2312 WB Leiden (w.p.j.van.oosterhout@umail.leidenuniv.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties