Wekelijks insuline voor DM2?

Noortje van Herwaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4687

Insuline icodec eenmaal per week heeft een vergelijkbaar glucoseverlagend effect en veiligheidsprofiel als eenmaal daags insuline glargine U100 bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die niet eerder behandeld zijn met insuline. Dit concluderen onderzoekers naar aanleiding van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie (N Engl J Med. 2020

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties