Weinig effect amyloïdvermindering bij Alzheimer

Frank J. Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4827

Trials met medicatie tegen het amyloïdeiwit hebben een verwaarloosbaar effect op cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer. Die conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers uit een meta-analyse van gepubliceerde en (nog) niet gepubliceerde trials.

Stapeling van bèta-amyloïd in de hersenen is karakteristiek voor de ziekte van Alzheimer, maar 3 decennia onderzoek naar het amyloïdeiwit heeft vooralsnog niet geleid tot een bewezen effectieve behandeling van de ziekte. Terwijl de Amerikaanse FDA zich buigt over goedkeuring van het nieuwe anti-amyloïdmedicament aducanumab, zetten onderzoekers van de University…

Meer geld, minder Alzheimer?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties