Weer een vorm van 'geneeskunst', maar niet van 'de geneeskunst'

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2169