Maria van den Muijsenbergh

16-08-2018

Maria van den Muijsenbergh is huisarts en daarnaast bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg. Haar onderwijs en onderzoek gaan over de grote achterstanden in gezondheid door een lage sociaal-economische positie of migratieachtergrond. Ook werkt zij nog enkele uren als straatdokter in praktijk Buitenzorg voor dak- en thuislozen in Nijmegen.

Gepubliceerd op 16-08-2018.
In print verschenen in week 33 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1515