Lage gezondheidsvaardigheden
Open

17-12-2015
Marielle Jambroes
Over de auteur: 

Marielle Jambroes is in opleiding tot arts maatschappij en gezondheid bij het AMC. Zij schrijft 2 afleveringen in een weekboekserie over publieke gezondheidszorg (m.jambroes@umcutrecht.nl).

Ter voorbereiding op hun coschappen krijgen studenten geneeskunde in het AMC vaardighedenonderwijs. Deze week gaf ik als docent-arts maatschappij en gezondheid het practicum ‘Gezondheidsvaardigheden’, in het Engels ook wel ‘health literacy’ genoemd. Ik begin zo’n practicum met uitleg over het begrip ‘gezondheidsvaardigheden’ en de relatie met gezondheid. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben vaker en meer chronische aandoeningen en een hogere sterfte, bijvoorbeeld door lage therapietrouw. Veel mensen beschikken over lage gezondheidsvaardigheden. 1,5 miljoen Nederlanders hebben zeer ...