Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg

Klinische praktijk
Th.B. (Marcel) Twickler
Evelien Hoogstraaten
Anne Q. Reuwer
Loes Singels
Karien Stronks
Marie-Louise Essink-Bot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A250
Abstract

Samenvatting

  • Met ‘gezondheidsvaardigheden’ (‘health literacy’) wordt de combinatie van cognitieve en sociale vaardigheden aangeduid die nodig is om adequaat met informatie over gezondheid, ziekte en zorg om te gaan.

  • Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben vaak moeite met het begrijpen van informatie van hun zorgverlener en met het vinden van hun weg in de zorg, met als gevolg een hogere morbiditeit en sterfte.

  • Gezondheidsvaardigheden omvatten meer dan alleen geletterdheid. Nederland telt ongeveer anderhalf miljoen laag- en ongeletterden, van wie twee derde van autochtone afkomst. De groep met beperkte gezondheidsvaardigheden is nog groter.

  • Zorgverleners, onder wie artsen, moeten beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen om er adequaat op te kunnen inspelen, bijvoorbeeld door het doseren van informatie, het toetsen van begrip, ondersteuning van de communicatie met visuele middelen, en een langere consulttijd.

  • Hierdoor zullen klinische uitkomsten naar verwachting verbeteren, maar onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke maatregelen is noodzakelijk.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. Th.B. Twickler, internist-endocrinoloog; E. Hoogstraaten, medisch student; drs. A.Q. Reuwer, arts-onderzoeker.

Afd. Sociale Geneeskunde: prof.dr. K. Stronks, epidemioloog; dr. M.L. Essink-Bot, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, Woerden.

Drs. L. Singels, cultureel antropoloog.

Contact dr. M.L. Essink-Bot (m.l.essink-bot@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties