Jean Muris

15-10-2020

Jean Muris is huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde. Daarnaast is hij hoofd van de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij is één van de auteurs van het leerartikel over obstipatie (D5052).

Gepubliceerd op 15-10-2020.
In print verschenen in week 42 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1745