Irma Hein

05-09-2019

Irma Hein is kinder- en jeugdpsychiater en senior onderzoeker bij vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin, de Bascule en het Amsterdam UMC.

 

Elders in dit nummer staat een leerartikeI over het beoordelen van wilsbekwaamheid (D3731), waarvan Irma Hein medeauteur is.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.