Dyscalculie en dyslexie gevaar voor de farmacotherapie
Open

27-08-2010
Aalt Bast

Als voorzitter van de examencommissie word ik geregeld geconfronteerd met de vraag of er voor studenten die een verklaring van dyslexie kunnen overleggen, toetsduurverlenging kan worden toegestaan. Over het algemeen geven we 30 minuten extra tijd. De maatschappij vindt immers dat er geen belemmeringen mogen zijn voor iemand met een functiebeperking die wil studeren.

Andere studenten ervaren problemen met het lezen van grote stukken tekst op het computerscherm en verzoeken of het schriftelijk computertentamen kan worden vervangen door een mondeling, of vragen of het tentamen kan worden voorgelezen. Dat laatste is relatief eenvoudig, zo wordt gesteld, er zijn immers softwareprogramma’s die dat ...